• Menu

Käyttöehdot

Tervetuloa Dotpromo.me -sivustolle. Sivuston käyttäminen edellyttää Käyttöehtojen hyväksymistä. Mikäli sinulla on kysymyksiä Käyttöehtoihin liittyen, ota meihin yhteyttä osoitteella privacy@dotpromo.me.

Nämä Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 1. elokuuta 2012.

Käyttöehdot on jaoteltu seuraavasti:

1. Sivuston käyttöoikeudet

2. Sivuston saatavuus

3. Sivuston omistaja

4. Tietojen välitys

5. Sivustolla kielletty toiminta

6. Käyttäjätilin luominen Sivustollemme

7. Tämän Sopimuksen muuttaminen

8. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Tekijänoikeussopimuksen ja Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -lain mukaiset toimenpiteet tekijänoikeuksien loukkauksia koskien

10. Tilaamaton aineisto

11. Vastuuvapautus Sivuston toiminnasta

12. Vastuuvapautus Sivuston käytön mahdollisista seuraamuksista

13. Sovintomenettely ja erimielisyyksien ratkaiseminen

14. Käyttäjien viestintä

15. Muiden osapuolten verkkosivut

16. Lausuntojesi julkinen luonne

17. Suostumus Lausuntojen käyttöön

18. Vaatimuksista luopuminen

19. Sopimuksen päättyminen

20. Sovellettavan lain valinta

21. Muita ilmoituksia

KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

.PROMO International Oü (“.PROMO" tai “me” tai “meidän”) hallinnoi tätä verkkosivustoa, Dotpromo.me, sen mobiili- ja kosketusnäyttöversioita ja kaikkia yksittäisiä sivustoja, joita meillä on nyt tai tulevaisuudessa. Verkkosivustoon ja linkkeihin, jotka ovat verkkosivustollamme tai jotka ovat saatavilla verkkosivustollamme olevien ulkoisten hyperlinkkien kautta (“Mikrosivustot”), viitataan näissä Käyttöehdoissa yleisnimityksellä "Sivusto". Käyttämällä Sivustoamme ja Dotpromo.me -palveluita Sivuston kautta sinä (“sinä” tai "osallistuja" tai “Käyttäjä”) hyväksyt nämä Käyttöehdot, Yksityisyydensuojaehtomme ja kaikki muut lisäehdot, joita sovelletaan tiettyihin ohjelmiin, joihin voit halutessasi osallistua, sekä kaikkiin Mikrosivustoihin, joita voi ajoittain olla käytettävissä (yleisnimitys: "Käyttöehdot" tai "Sopimus"). MIKÄLI ET HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, PYYDÄMME SINUA POISTUMAAN VÄLITTÖMÄSTI TÄLTÄ SIVUSTOLTA. ET SAA MYÖSKÄÄN KÄYTTÄÄ MITÄÄN TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA TARJOTTUJA DOTPROMO.ME -PALVELUITA.

1. Sivuston käyttöoikeudet

Sivusto tarjoaa pääsyn .PROMO:n johtamaan interaktiiviseen verkkopalveluun, jonka sisältöä ovat pelit, kyselytutkimukset, mainoskampanjoihin liittyvät arvonnat, tuotteiden ostohintahyvitykset, tuotetarjoukset ja muut promootio- ja markkinointipalvelut, jotka ovat meidän tai tiettyjen yhteistyökumppaniemme (“Yhteistyökumppanit”) sponsoroimia ja joiden tuotantoon osallistuu sisällöntarjoajia ("Sisällöntarjoajat").Jotta voisit käyttää tätä Sivustoa, sinun tulee vakuuttaa, että:

 • Olet vähintään 18-vuotias henkilö tai sinulla on holhoojasi suostumus tämän Sivuston käyttöön;
 • Käytät tätä Sivustoa näiden Käyttöehtojen mukaisesti;
 • Jos päätät luoda käyttäjätilin:
  • Voit luoda vain yhden käyttäjätilin ja vain henkilökohtaista käyttöäsi varten;
  • Sinun tulee pitää salasanasi turvassa ja huolehtia, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään käyttäjätiliäsi. Olet vastuussa sekä omasta toiminnastasi Sivustolla että niiden henkilöiden toiminnasta, joiden annat käyttää käyttäjätiliäsi.
  • Tietojen, joita tallennat Sivustolle, tulee liittyä ainoastaan sinuun itseesi ja tietojen tulee olla tarkkoja, totuudenmukaisia, ajantasaisia ja täydellisiä.

2. Sivuston saatavuus

Meistä riippumattomista syistä palvelussa voi ilmetä katkoksia tai muita ongelmia. Vaikka teemme kohtuuden rajoissa parhaamme pitääksemme Sivuston toiminnassa, Sivusto saattaa olla ajoittain poissa käytöstä eri syistä johtuen, mukaan lukien normaalit, Sivuston ylläpitotöistä aiheutuvat huoltokatkot. Ymmärrät ja hyväksyt, että sekä meistä että meistä riippumattomista tekijöistä johtuen Sivuston toiminnassa voi esiintyä katkoksia, viiveitä tai että Sivusto voidaan sulkea. .PROMO pidättää itsellään oikeuden estää harkintansa mukaan palvelujen käytön tai pääsyn Sivustolle joko kaikilta tai vain tietyltä käyttäjältä minä hyvänsä ajankohtana tai mistä tahansa syystä.

3. Sivuston omistaja

Sivustolla olevan sisällön ja tiedot sekä niiden tarjoamiseen käytetyn infrastruktuurin omistamme me tai Yhteistyökumppanimme tai Sisällöntarjoajamme. Sitoudut siihen, ettet muuta, kopioi, jaa, välitä, näytä, esitä, tuota uudelleen, julkaise, lisensoi, jatkojalosta, siirrä, myy tai jälleenmyy mitään tietoja, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluita, jotka ovat peräisin Sivustoltamme tai Sivuston kautta saatuja.

4. Tietojen välitys

Koska emme ole vastuussa internetin tai muiden verkkojen, joita käytät tullessasi Sivustolle tai ottaessasi meihin muuten yhteyttä, turvallisuudesta, emme ole vastuussa .PROMO:lle toimittamiesi tietojen suojauksesta silloin, kun tietoja lähetetään meille. .PROMO ei ole myöskään vastuussa tiedoista, jotka mahdollisesti katoavat lähetyksen aikana.

5. Sivustolla kielletty toiminta.

Sivustomme on yksityisomaisuutta. Kaiken toiminnan tällä Sivustolla tulee olla sovellettavien lakien ja näiden Käyttöehtojen mukaisia. Mikäli katsomme toimintasi rajoittavan tai estävän muiden käyttäjien mahdollisuuksia käyttää tai nauttia mistä tahansa tämän Sivuston osiosta, voimme rajoittaa käyttöoikeuksiasi tällä Sivustolla sekä ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin. SEURAAVAT TEOT OVAT EHDOTTOMASTI KIELLETTYJÄ ja ne tulkitaan tahalliseksi sopimusrikkomukseksi:

 • Tahallinen väärien tai epätarkkojen tietojen antaminen, vilpilliset keinot tai tietojen väärentäminen Dotpromo.me -käyttäjätiliisi liittyen tai useamman kuin yhden Dotpromo.me -käyttäjätilin luomiseksi;
 • Yritys päästä käsiksi tai pääsy tietoihin, joita ei ole tarkoitettu sinun nähtäväksesi, esimerkiksi kirjautumalla palvelimelle tai tilille, jonka käyttöön sinulla ei ole valtuuksia;
 • Yritys arvioida tai testata Sivuston turvallisuus- tai muita asetuksia tai murtaa turva- tai varmennusmenetelmiä ilman siihen oikeuttavaa lupaa;
 • Vahingonteko tai häiriön aiheuttaminen Sivuston minkä tahansa osion, sivun tai osa-alueen toiminnalle tai mille tahansa .PROMO:n tarjoamalle toiminnolle tai palvelulle;
 • Yritys häiritä käyttäjille suunnattujen palvelun toimintaa millä hyvänsä tavoin esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, lähettämällä Sivustollemme viruksia tai yrittämällä ylikuormittaa tai kaataa Sivustomme (“flooding”, “spamming”, “mail bombing” tai “crashing”);
 • Sivuston tai sen minkä tahansa sisällön käyttö mainostamiseen, omien etujen edistämiseen tai mihin tahansa muuhun kaupalliseen, poliittiseen tai uskonnolliseen tarkoitukseen tai suoraan tai epäsuoraan kilpailuun .PROMO:n kanssa;
 • Sivuston käyttöoikeutesi tai sivuston kautta tekemiesi ostosten myyminen tai edelleen välittäminen;
 • Sivuston tai sen resurssien hyväksikäyttö sen Käyttäjien tai .PROMO:n Yhteistyökumppaneiden pyytämiseksi jonkun toisen verkko- tai muun palvelun käyttäjiksi tai yhteistyökumppaneiksi, jos nämä palvelut ovat .PROMO:n suoria tai epäsuoria kilpailijoita tai mahdollisia kilpailijoita, yhdistämällä nykyisiä tai aiemmin tarjottuja kampanjoita mutta tähän rajoittumatta;
 • Minkä tahansa Käyttäjiin, Yhteistyökumppaneihin tai Sisällöntarjoajiin liittyvän, Sivustolta saadun tiedon käyttäminen mihin hyvänsä kaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi, mutta kuitenkaan rajoittumatta, markkinointiin;
 • Sivustolla olevan sisällön tai tietojen käyttö, seuranta tai kopiointi joko automatisoituja tapoja (“robot”, “spider”, “scraper” yms.) tai manuaalisia keinoja käyttäen näin hankittujen tietojen käyttötarkoituksesta riippumatta, jos tällaiseen toimintaan ei ole nimenomaista kirjallista lupaa;
 • Robottien Sivustolle pääsyä säätelevien rajoitusten rikkominen tai muiden välineiden, joiden avulla Sivustolle pääsyä voidaan estää tai rajoittaa, ohittaminen tai kiertäminen;
 • Mitkä tahansa toimenpiteet, jotka aiheuttavat palveluillemme liiallista kysyntää tai kuormittavat kohtuuttomasti tai suhteettoman suuressa määrin palvelimiamme tai jotain muuta infrastruktuurimme osaa (oman harkintamme mukaan määriteltynä);
 • Sivustolla olevien tietojen, käyttäjille lähetettyjen viestien sisällön tai muun Sivustolta peräisin olevan aineiston yhdistäminen muilta sivustoilta tai toissijaisista lähteistä kerättyihin tietoihin ilman erillistä kirjallista lupaamme (tapahtuipa tietojen kokoaminen linkkejä tai muita teknisiä keinoja tai tämän sivuston kautta osallistuneiden tietoja fyysisessä muodossa sisältävien rekisterien kautta);
 • Minkä tahansa tämän sivun osan syvälinkittäminen ilman erillistä kirjallista lupaamme; tai
 • Toimiminen laittomin keinoin tai vilpillisesti .PROMO:n, Yhteistyökumppaniemme, Sisällöntarjoajiemme tai palvelujemme tavoitteiden tai maineen vahingoittamiseksi; tai
 • Sivuston hyperlinkittäminen miltä tahansa toiselta sivustolta ilman suostumustamme tällaisen toiminnan aloittamiselle ja jatkamiselle.

6. Käyttäjätilin luominen Sivustollamme

Jos luot Sivustollamme käyttäjätilin, sinulla on oikeus luoda ja pitää vain yksi käyttäjätili ja olet yksin vastuussa sen hallinnasta. Et voi siirtää käyttäjätiliäsi muille henkilöille tai tahoille etkä voi myydä sitä tai yhdistää tai jakaa sitä muulla tavoin kenenkään muun henkilön kanssa. Jos rikot mitään näistä rajoituksista, voimme sulkea käyttäjätilisi ja voit menettää mitkä hyvänsä lunastusta odottavat, nykyiset tai tulevat edut käyttäjätililtäsi. Jos suljemme tilisi, et voi avata sitä tai liittyä uudelleen luomalla uuden käyttäjätilin, ellemme lähetä sinulle virallista kutsua. Jos syyllistyt petokseen tai väärennät tietoja Sivuston käyttöäsi koskien tai Dotpromo.me -tiliisi liittyen, käyttäjätilisi suljetaan välittömästi ja pidätämme itsellämme oikeuden pitää sinua vastuullisena mihin tahansa vahinkoihin, joita kärsimme, ryhtyä oikeustoimiin soveltuvien paikallisia ja kansallisia lakeja valvovien viranomaisten kanssa ja ilmoittaa internet-palveluntarjoajallesi kaikista vilpillisistä toimista, jotka yhdistämme sinuun tai tapaan, miten olet käyttänyt Sivustoa.

7. Tämän Sopimuksen muuttaminen

Pidätämme itsellämme aina oikeuden perua tai muuttaa mitä tahansa osaa tästä sopimuksesta, kun se on arviomme mukaan tarpeellista tai toivottavaa. Jos teemme muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, miten voit käyttää Sivustoa tai palveluitamme, ilmoitamme asiasta sinulle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen, joka on liitetty käyttäjätiliisi ja/tai ilmoittamalla muutoksesta Sivustolla. Kaikki muutokset näihin Käyttöehtoihin tulevat voimaan joko silloin, kun lähetämme sinulle sähköpostiviestin tai kun julkaisemme Sivustollamme muutoksista kertovan ilmoituksen, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. Muutokset koskevat välittömästi Sivuston uusia käyttäjiä. Suosittelemme, että seuraat säännöllisesti Käyttöehtojamme varmistaaksesi, että olet tietoinen Sivuston muutoksia koskevista tiedotteista. Se, että käytät Sivustoa sen jälkeen, kun olemme päivittäneet Käyttöehtoja merkitsee, että annat hyväksyntäsi Käyttöehtoihin tehdyille muutoksille.

Pidätämme itsellämme myös oikeuden muuttaa tai poistaa minkä tahansa toiminnon tai ominaisuuden palveluistamme tai Sivustolta sisältäen mm. Sivustolle pääsyä tai käyttöä koskevat vaatimukset, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

8. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Kaikki tällä Sivustolla oleva sisältö on .PROMO:n yksinomaista omaisuutta tai sitä käytetään luvallisesti. MIKÄ HYVÄNSÄ KOPIOINTI, JAKELU, VÄLITYS, LÄHETTÄMINEN, LINKITYS, SYVÄLINKITYS TAI TAPA, JOLLA TÄTÄ SIVUSTOA TAI MITÄ TAHANSA MIKROSIVUSTOA MUUTETAAN ILMAN .PROMO:n NIMENOMAISTA KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa tekijänoikeus-, tavaramerkki-, immateriaalioikeus- tai muuhun vastaavaan loukkaukseen, jolla voi olla siviili- tai rikosoikeudellisia rangaistusseuraamuksia. Tämä Sivusto ja mitkä tahansa Mikrosivustot sisältävät tekijänoikeuksien alaista aineistoa, tavaramerkkejä ja muuta yksityisomisteista tietoa sisältäen, mutta näihin rajoittumatta, tekstit, ohjelmistot, valokuvat, videot, grafiikat, musiikit ja äänet. Lisäksi Sivuston koko sisältö on suojattu tekijänoikeudella yhteisteoksena Euroopan unionin tekijänoikeuslakien mukaisesti. .PROMO omistaa tekijänoikeudet sisällön valintaan, koordinointiin, järjestelyyn ja parantamiseen, kuten myös alkuperäiseen sisältöön. Sinulla ei ole oikeutta muuttaa, julkaista, välittää, osallistua välitykseen tai myyntiin, luoda johdannaisteoksia tai millään muullakaan tavoin käyttää hyväksi Sivuston sisältöä, ei kokonaisuutena tai osina. Voit ladata, tulostaa ja/tai tallentaa tekijänoikeuksien alaista aineistoa ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Ellei tekijänoikeuslainsäädännössä erityisesti toisin mainita, ladatun sisällön minkäänlaista kopiointia, edelleen jakelua, edelleen siirtoa, julkaisua tai kaupallista hyödyntämistä ei sallita ilman .PROMO:n tai tekijänoikeuksien haltijan erityistä suostumusta. Jos tekijänoikeuksien alaisen aineiston kopiointi, edelleen jakelu tai julkaisu on sallittu, sinun tulee itsenäisesti mainita tekijänoikeuksien haltija tai suostua siihen, ettet muuta tai poista mitään tekijätietoja, tavaramerkkiselosteita tai tekijänoikeusmerkkiä. Ymmärrät, ettei haltuusi siirry mitään omistusoikeuksia, kun lataat tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvaa aineistoa.

.PROMO on We.PROMO Oy:n tavaramerkki. Se yhdessä muiden niiden tavaramerkkien kanssa, jotka ovat osa Sivustoa tai Sivustolla, jonka omistaa tai josta muuten vastaa .PROMO, ei ole yleistä omaisuutta vaan Pheomenan yksinomaista omaisuutta, paitsi jos kyseiset tavaramerkit tai sivustot ovat tavaramerkin omistajan lisenssin alaisia, missä tapauksessa lisenssi on .PROMO:lle nimenomaisesti myönnetyssä käytössä, ellei toisin ole ilmoitettu.

Sinulla ei ole oikeutta ladata, lähettää tai muuten siirtää tälle sivustolle mitään tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien tai muiden omistusoikeuksien alaista aineistoa ilman tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien tai muiden omistusoikeuksien haltijan nimenomaista lupaa. .PROMO:lla ei ole mitään velvollisuutta osoittaa sinulle tai auttaa sinua päättelemään merkein, maininnoin tai muilla vastaavilla tavoilla, mitkä aineistot on suojattu tekijän- tai tavaramerkkioikeuksin. Olet yksin vastuussa mistä hyvänsä korvauksista, jotka saattavat olla seurausta tekijänoikeus-, tavaramerkkioikeus- tai muista omistusoikeusloukkauksista tai muusta vastaavaan toimintaasi liittyvistä vahingoista. Lähettämällä aineistoa Sivuston mille tahansa alueelle vakuutat, että aineiston oikeuksienomistaja on nimenomaisesti myöntänyt .PROMO:lle rojaltittomat, ikuiset, peruuttamattomat mutta ei-muita poissulkevat oikeudet ja luvat käyttää, uudistaa, muokata, soveltaa, julkaista, kääntää toiselle kielelle ja jakaa kyseistä aineistoa (kokonaisuutena tai osissa) maailmanlaajuisesti ja/tai sisällyttää se muihin teoksiin missä tahansa muodossa, mediassa tai teknologiassa, joka tunnetaan nykyisin tai joka tullaan kehittämään tulevaisuudessa sinä aikana, kun kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslakien antamaa suojaa. Annat myös suostumuksen siihen, että kuka tahansa käyttäjä voi käyttää, katsella, säilyttää tai uudelleen tuottaa kyseistä aineistoa kyseisen käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön Annat .PROMO:lle myös oikeuden muokata, kopioida, julkaista ja jakaa mitä tahansa aineistoja, jotka tuot saataville tälle sivustolle.

9. Tekijänoikeussopimuksen ja Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -lain mukaiset toimenpiteet tekijänoikeuksien loukkauksia koskien

.PROMO pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimuksensa sinun tai kenen tahansa muun käyttäjän kanssa, joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia.

Jos uskot, että jotain aineistoa on lähetetty Sivustolle jonkin käyttäjän toimesta tavalla, joka loukkaa tekijänoikeuksia, sinun tulee toimittaa .PROMO:lle seuraavat tiedot: (a) sellaisen henkilön, jolla on oikeus toimia tekijänoikeuslakien alaisten teoksen oikeudenhaltijan puolesta, sähköinen tai fyysinen allekirjoitus; (b) tekijänoikeussuojan alaisten teoksen tunnistustiedot ja tekijänoikeuslakeja oletettavasti loukkaavan teoksen sijainti Sivustolla; (c) kirjallinen lausunto, jossa ilmoitat vilpittömin mielin uskovasi, ettei teoksen käyttö ole sen omistajan, edustajan tai lain sallimaa; (d) nimesi ja yhteystietosi, mukaan lukien puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ja (e) lausunto, jossa takaat, että antamasi tiedot pitävät paikkansa ja että, väärästä valasta langetettavan rangaistuksen uhalla, olet tekijänoikeuksien haltija tai että sinut on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuksien haltijan puolesta.

.PROMO:n DMCA-edustajan yhteystiedot tekijänoikeusloukkauksia koskevia ilmoituksia varten ovat:

.PROMO International Oü

Attention: Copyright Agent

Roosikrantsi 2

Tallinn 10119

Estonia

10. Tilaamaton aineisto

Emme hyväksy tai huomioi suoraan tai jonkun .PROMO:n työntekijän tai edustajan kautta toimitettua tilaamatonta aineistoa sen lajista riippumatta mukaan lukien ajatukset ja ehdotukset, jotka liittyvät uusiin tai paranneltuihin tuotteisiin, kohennuksiin, nimiin tai teknologioihin, mainoskampanjoihin, suunnitelmiin tai muihin promootioihin. Älä lähetä meille tai työntekijöillemme ilman erillistä pyyntöä mitään ideoita, ehdotuksia, aineistoa, kuvia tai muita teoksia missään muodossa (“Tilaamaton aineisto”). Jos lähetät meille edellä kuvattua aineistoa ilman erillistä pyyntöämme, annat suostumuksesi sille, että seuraavat ehdot astuvat voimaan riippumatta mahdollisesta saatekirjeestä tai mistään muista aineiston mukana lähetetyistä ehdoista:

 • .PROMO:lla ei ole velvollisuutta arvioida tällaista tilaamatonta aineistoa eikä käsitellä tilaamattomia aineistoja luottamuksellisina; ja
 • .PROMO tulee omistamaan tällaisen aineiston ja voi käyttää tai edelleen jaella tällaista aineistoa mihin tahansa tarkoitukseen ilman rajoituksia ja ilman velvoitetta mainita osallisuuttasi tai maksaa sinulle korvauksia aineiston käytöstä.

11. Vastuuvapautus sivuston toiminnasta

HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA OMALLA RISKILLÄSI. .PROMO, SEN TYTÄRYHTIÖT, SIIHEN LIITTYVÄT YRITYKSET EIVÄTKÄ NIIDEN MITKÄÄN TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT, SISÄLLÖNTARJOAJAT, LISENSSIENHALTIJAT TAI HEIDÄN TOIMIHENKILÖNSÄ, JOHTAJANSA, TYÖNTEKIJÄNSÄ TAI EDUSTAJANSA VOI TAATA, ETTÄ SIVUSTON KÄYTTÖ OLISI HÄIRIÖTÖNTÄ TAI VIRHEISTÄ VAPAATA; HE EIVÄT MYÖSKÄÄN VOI TAATA (I) SIVUSTOLTA SAATAVIEN TULOSTEN, TAI (II) TIETOJEN TARKKUUTTA, KATTAVUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI SISÄLTÖÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA RAJOITTUMATTA NÄIHIN, TUOTEKUVAUKSET), PALVELUITA, TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA TARJOTTAVIA TUOTTEITA TAI ARVOKUPONKEJA. SIVUSTO JA KAIKKI SISÄLTÖ, LAUSUNNOT (KUTEN JÄLJEMPÄNÄ MÄÄRITELTY) JA MUU SIVUSTOLLA OLEVA INFORMAATIO JA TUOTTEET JA PALVELUT, JOTKA OVAT SAATAVILLA SIVUSTON KAUTTA TARJOTAAN “SELLAISINA KUIN NE OVAT” JA “SIKÄLI KUIN NE OVAT SAATAVILLA” -PERIAATTEIDEN MUKAISESTI. TÄTEN .PROMO EI OTA VASTUUTA MISTÄÄN SIVUSTON TOIMINTAAN TAI SISÄLTÖÖN LIITTYVISTÄ LUPAUKSISTA TAI EHDOISTA, OLIVATPA NE SUORAAN TAI EPÄSUORASTI ILMAISTUJA ESITYKSIÄ, VAKUUTUKSIA TAI EHTOJA, SIKÄLI KUN NE VIITTAAVAT SIVUSTOON TAI SISÄLTÖÖN TAI MUIHIN SIVUSTON SISÄLTÄMIIN TIETOIHIN, TAI TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ SIVUSTOLLA TAI SIVUSTON KAUTTA, SISÄLTÄEN MUTTA RAJOITTUMATTA NIMIKKEISIIN, ASETUSTENMUKAISUUTEEN, MYYNTIKELPOISUUTEEN TAI SOVELTUVUUTEEN JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

12. Vastuuvapautus sivuston käytön mahdollisista seuraamuksista

.PROMO, SEN TYTÄRYHTIÖT, SIIHEN LIITTYVÄT YHTIÖT, NIIDEN TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT, SISÄLLÖNTARJOAJAT TAI LISENSSINHALTIJAT TAI NÄIDEN TAHOJEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ EPÄSUORISTA, KÄYTÖN OHESSA SYNTYNEISTÄ, ERITYISISTÄ, KÄYTTÖÄ SEURANNEISTA TAI RANGAISTAVISTA VAHINGOISTA, SIVUSTON SISÄLLÖSTÄ, SILLÄ OLEVISTA LAUSUNNOISTA TAI MUISTA SIELLÄ OLEVISTA TIEDOISTA, TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA, JOTKA OVAT SAATAVILLA SIVUSTON KAUTTA TAI NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA.

13. Sovintomenettely ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän Sopimukseen sovelletaan Viron lakeja pois lukien sen lakikolliisiosäännöt (kansainvälinen yksityisoikeus). Kuitenkin, jos Viron laissa on pakottava määräys, jota ei voida sopimusteitse ohittaa, ja joka on yksilölle edullinen, ja jos kyseinen määräys pakottaa kolmannen maan lain soveltamiseen, kyseisen kolmannen maan lakia tullaan noudattamaan.

Kaikki erimielisyydet, riidat ja vaateet, jotka johtuvat tästä Sopimuksesta tai sivuavat sitä, tai Sopimuksen rikkomista, päättämistä tai voimassaoloa alistetaan Tallinnan käräjäoikeuden käsittelyyn.

14. Käyttäjien viestintä

.PROMO sallii joissain tilanteissa sinun ja muiden Käyttäjien käyttää Sivustoa mielipiteiden esille tuomiseen ja viestintään keskustelupalstojen, ilmoitustaulujen, keskusteluryhmien, chat-huoneiden tai muiden viestintäväylien kautta, joita voidaan toisinaan tarjota Sivustolla tai sen kautta (yhteisnimellä “Yhteisöt”). .PROMO:lla on oikeus, muttei velvoitetta, valvoa kaikkina ajankohtina Yhteisöjen sisältöä esimerkiksi seuratakseen, miten tämän Sopimuksen ehtoja ja muita .PROMO:n asettamia toimintaohjeita noudatetaan, kuten myös noudattaakseen sovellettavaa lakia, säännöstä tai virallista virkamieshallinnollista pyyntöä. Näihin tapauksiin rajoittumatta .PROMO:lla on oikeus, muttei velvoitetta, poistaa oman harkintansa mukaisesti Yhteisöistä mitä tahansa aineistoa, joka on .PROMO:n mielestä Sopimuksen vastaista tai muilla tavoin sopimatonta. Mitkä hyvänsä mielipiteet, neuvot, arvostelut, keskustelut, kommentit ja/tai muut viestit tai postitukset, olivatpa ne millaisia hyvänsä ja sinun tai kenen tahansa muun Käyttäjän Yhteisöihin tekemiä (yhteisnimellä “Lausunnot”) edustavat niiden kirjoittajan/kirjoittajien tai jakajan/jakelijoiden mielipiteitä, eivät .PROMO:n.

15. Muiden osapuolten verkkosivut

Sivusto sisältää linkkejä muiden osapuolten ylläpitämille verkkosivuille. Nämä linkit ovat tarjolla vain sinun käyttökokemuksesi edistämiseksi eivätkä siksi, että me tukisimme muita sivustoja tai siksi, että meillä olisi mielipide niiden sisällöstä. Emme ole missään vastuussa muiden verkkosivujen sisällöstä, niillä esitetyn aineiston paikkansapitävyydestä emmekä muiden verkkosivujen yksityisyydensuojakäytännöistä. Jos päätät vierailla muiden osapuolten ylläpitämillä verkkosivuilla, teet sen omalla vastuullasi.

16. Lausuntojesi julkinen luonne

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että kaikki Lausuntosi ovat julkisia, eivät yksityisiä. Kuka tahansa muu henkilö (olipa hän .PROMO:n palveluiden käyttäjä tai ei) voi lukea Lausuntosi ilman, että olet siitä tietoinen. Kuten Yksityisyydensuojaehdoissamme on todettu, älä sisällytä Lausuntoihisi mitään Henkilötietojasi. .PROMO ei kontrolloi tai suosi mitään Lausuntoja missään osissa Yhteisöjä, ja sanoudumme nimenomaisesti irti kaikista vastuista, jotka liittyvät Lausuntoihin, Yhteisöihin ja kaikista teoista, jotka voivat olla seurauksena osallistumisestasi Yhteisöjen mihin tahansa osaan sisältäen mahdollisen sopimattoman sisällön. Mitään Lausuntoja, jotka lähetät Sivustollemme, ei käsitellä luottamuksellisina.

17. Suostumus Lausuntojen käyttöön

Lähettämällä Lausuntoja tai muita tietoja Yhteisöihin tai niiden välityksellä, annat .PROMO:lle rojaltittoman, ikuisen, peruuttamattoman mutta yksinoikeudettoman luvan käyttää, uudelleen tuottaa, muuttaa, julkaista, muokata, käännättää, jaella, käyttää ja näyttää Lausuntoja joko yksin tai osana missä tahansa muodossa, mediassa tai teknologiassa olevia muita teoksia, olivatpa nämä muodot nykyisin tunnettuja tai tulevaisuudessa kehitettäviä, ilman alueellisia tai ajallisia rajoitteita. Annat .PROMO:lle myös oikeuden antaa Lausuntojen käyttöön liittyvän luvan jaettavaksi edelleen moniportaiselle verkostolle. Lupasi Lausuntojesi käyttöön kattaa niiden käytön kampanjoissa, mainonnassa, markkinatutkimuksessa tai muussa laillisessa käytössä ilman rajoitteita.

18. Vaatimuksista luopuminen

Suostut puolustamaan ja olemaan syyttämättä .PROMO:a, sen tytäryhtiöitä, siihen liittyviä yhtiöitä ja niiden johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä ja edustajia, sekä luopumaan vaatimuksista näitä kohtaan olipa kyse mistä tahansa vaateista tai kustannuksista, mukaan lukien asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat tai johtuvat välillisesti mistä tahansa tuotteista, jotka olet ostanut Sivuston kautta tai mistä tahansa Sivuston käytöstä, joka rikkoo näitä Käyttöehtoja.

Olet yksin vastuussa toiminnastasi Yhteistyökumppaniemme ja Sisällöntarjoajiemme ja Sivuston muiden käyttäjien suuntaan. Siinä laajuudessa, kuin mitä sovellettavat lait sallivat, vapautat täten .PROMO:n mistä tahansa vastuusta tai velvollisuuksista, jotka ovat yhteydessä mihin hyvänsä Yhteistyökumppanin tai Sisällöntarjoajan tuotteeseen tai palveluun, mihin tahansa Yhteistyökumppanin tai Sisällöntarjoajan toimintaan tai passiivisuuteen, mukaan lukien kyvyttömyyden noudattaa sovellettavaa lakia ja/tai kyvyttömyyden sitoutua kampanjan ehtoihin, tai kenen tahansa muun käyttäjän käytökseen tai puheisiin, tapahtuivatpa ne verkossa tai sen ulkopuolella.

19. Sopimuksen päättyminen

.PROMO voi irtisanoa nämä Käyttöehdot milloin hyvänsä. Edellä mainittuun rajoittumatta .PROMO:lla on oikeus lopettaa tai sulkea määräajaksi mikä tahansa salasanoistasi tai käyttäjätileistäsi siinä tapauksessa, että .PROMO:n mielestä, täysin .PROMO:n oman harkinnan mukaisesti, mikä tahansa käytöksesi on sopimatonta, tai siinä tapauksessa, että syyllistyt näitä Käyttöehtoja koskevaan sopimusrikkomukseen. Edellä lausutusta huolimatta nämä Käyttöehdot ovat voimassa Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

20. Sovellettavan lain valinta

Kaikki erimielisyydet, jotka aiheutuvat näistä Käyttöehdoista tai liittyvät niihin ja/tai Sivuston tai .PROMO:n palveluiden käyttöön ratkaistaan Viron lakien mukaisesti sovellettavan lain valintaa koskevista säännöistä huolimatta.

Tähän Sopimukseen sovelletaan Viron lakeja pois lukien sen lakikolliisiosäännöt (kansainvälinen yksityisoikeus). Kuitenkin, jos Viron laissa on pakottava määräys, jota ei voida sopimusteitse ohittaa, ja joka on yksilölle edullinen ja jos kyseinen määräys pakottaa kolmannen maan lain soveltamiseen, kyseisen kolmannen maan lakia tullaan noudattamaan.

21. Muita ilmoituksia.

Mikään kanteistaluopumisilmoitus, jonka sinä tai .PROMO teette liittyen sopimusrikkomukseen, laiminlyöntiin tai kyvyttömyyteen toimeenpanna tämän Sopimuksen antamia oikeuksia ei merkitse kanteista luopumista minkään edeltäneen tai tulevan sopimusrikkomuksen, laiminlyönnin tai minkään vastaavan nykyisiä tai tulevia oikeuksia koskevan seikan osalta tämän Sopimuksen nojalla. Osioiden nimet ovat vain suuntaa antavia ja lukemista helpottavia, eikä niillä ole lainvoimaa tai juridista vaikutusta. Jos käytettävää lainsäädäntöä soveltava oikeusistuin pitää mitä tahansa Sopimuksessamme mainittua ehtoa pätemättömänä, tämän yksittäisen kohdan pätemättömyys ei vaikuta minkään muun Sopimuksen kohdan toimeenpantavuuteen ja muut sopimuksen kohdat ovat edelleenkin päteviä.

Nämä käyttöehdot koskevat ja edustavat yhtäläisesti .PROMO:a, sen tytäryhtiöitä, siihen liittyviä yhtiöitä, Yhteistyökumppaneita, Sisällöntarjoajia ja luvanhaltijoita, ja kullakin näistä tahoista on oikeus puolustaa oikeuksiaan ja toimeenpanna sopimusehtoja joko suoraan tai valtuuttaa joku muu toimimaan puolestaan.